Nuttige informatie

Het Foutezomerfeest vindt plaats op evenemententerrein het Podium te IJsselstein.

Adres:
Evenemententerrein het Podium
Podiumweg 2
3401 BL IJsselstein

Parkeren:
Rondom de locatie kunt u parkeren, let op dit is op vrijdagavond betaald tot 21:00 uur. Op circa 300 meter lopen ligt Parkeergarage Overtoom, hier kunt u 24 uur per dag betaald parkeren. Lees hier meer over de parkeermogelijkheden.

Openbaar vervoer:
Het Foutezomerfeest vindt plaats naast bus- en tramstation IJsselstein Binnenstad.
Plan via 9292ov.nl jou reis via het openbaar vervoer naar het Foutezomerfeest.

Huisregels foutezomerfeest.nl:


Algemeen:
 • Het betreden van het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl en het bijwonen hiervan zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • Personen jonger dan 16 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene ouder dan 21 jaar
 • Opdrachten gegeven door de organisatie of het personeel van het foutezomerfeest.nl dienen te allen tijde te worden opgevolgd
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel van het foutezomerfeest.nl hebben het recht om personen van het festivalterrein te verwijderen.
 • Op en rondom het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 • Bij overtreding van de hier vermelde regels of de Nederlandse wetgeving wordt de persoon in kwestie overgedragen aan het bevoegd gezag.
 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op en rondom het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl
Toegang:
 • Toegang uitsluitend met een geldige toegangskaart of E-ticket voor het foutezomerfeest.nl
 • Bij constatering van onrechtmatigheden in u toegangskaart of E-ticket wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Indien u geen medewerking verleent aan onderzoek aan u kleding en of tassen dan wordt u de toegang tot festivalterrein van het foutezomerfeest.nl geweigerd.
 • Gekochte toegangskaarten of E-ticket kunnen niet worden geretourneerd.
 • U dient zich op het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl ten alle tijde te kunnen legitimeren met een voor de Nederlandse wet geldig legitimatiebewijs.
 • Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht bij u te dragen op het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl.
 • Het is verboden om foto- of filmapparatuur bij u te dragen, tenzij u van de organisatie van het foutezomerfeest.nl een perspas heeft gekregen.
Drugs:
 • Op en rondom het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl is gebruik en handel in drugs of andere geestverruimende middelen ten strengste verboden.
Consumptie:
  Bekers en flesjes mogen niet van het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl mee genomen worden. Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens het foutezomerfeest.nl en deze kunnen niet worden gewisseld tegen contanten. De Barren sluit 15 minuten na afloop van het laatste optreden. Foodverkoop sluit 30 minuten na afloop van het laatste optreden.
Aansprakelijkheid:
 • De organisatie dan wel personen die voor de organisatie van het foutezomerfeest.nl werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiĆ«le dan wel immateriĆ«le schade, die bezoekers van het festival mochten ondervinden.
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
Op en rond het festivalterrein:
 • Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl kan de organisatie en het personeel u ten alle tijden de toegang weigeren.
 • Parkeer op de parkeerplaatsen rondom het Podiumterrein of in de parkeergarage aan de Overtoom.
 • Het is ten strengste verboden om op het podium te klimmen of andere zaken te beklimmen op het festivalterrein.