Huisregels Foutezomerfeest

Algemeen:

 • Het betreden van het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl en het bijwonen hiervan zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers. 
 • Personen jonger dan 16 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene ouder dan 21 jaar
 • Opdrachten gegeven door de organisatie of het personeel van het foutezomerfeest.nl dienen te allen tijde te worden opgevolgd
 • De organisatie en het beveiligingspersoneel van het foutezomerfeest.nl hebben het recht om personen van het festivalterrein te verwijderen.
 • Op en rondom het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl is de Nederlandse wetgeving van toepassing. 
 • Bij overtreding van de hier vermelde regels of de Nederlandse wetgeving wordt de persoon in kwestie overgedragen aan het bevoegd gezag.
 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op en rondom het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl

Toegang:

 • Toegang uitsluitend met een geldige toegangskaart of E-ticket voor het foutezomerfeest.nl
 • Bij constatering van onrechtmatigheden in u toegangskaart of E-ticket wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 • Indien u geen medewerking verleent aan onderzoek aan u kleding en of tassen dan wordt u de toegang tot festivalterrein van het foutezomerfeest.nl geweigerd.
 • Gekochte toegangskaarten of E-ticket kunnen niet worden geretourneerd. 
 • U dient zich op het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl ten alle tijde te kunnen legitimeren met een voor de Nederlandse wet geldig legitimatiebewijs. 
 • Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht bij u te dragen op het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl. 
 • Het is verboden om foto- of filmapparatuur bij u te dragen, tenzij u van de organisatie van het foutezomerfeest.nl een perspas heeft gekregen. 

Drugs:

 • Op en rondom het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl is gebruik en handel in drugs of andere geestverruimende middelen ten strengste verboden. 

Consumptie:

 • Bekers en flesjes mogen niet van het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl mee genomen worden. 
 • Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens het foutezomerfeest.nl en deze kunnen niet worden gewisseld tegen contanten. 
 • De Barren sluit 15 minuten na afloop van het laatste optreden.
 • Foodverkoop sluit 30 minuten na afloop van het laatste optreden. 

Aansprakelijkheid:

 • De organisatie dan wel personen die voor de organisatie van het foutezomerfeest.nl werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het festival mochten ondervinden. 
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen. 

Op en rond het festivalterrein:

 • Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond het festivalterrein van het foutezomerfeest.nl kan de organisatie en het personeel u ten alle tijden de toegang weigeren. 
 • Parkeer op de parkeerplaatsen rondom het Podiumterrein of in de parkeergarage aan de Overtoom. 
 • Het is ten strengste verboden om op het podium te klimmen of andere zaken te beklimmen op het festivalterrein. 

Het is feest dus wij verwachten dat u zich feestelijk gedraagt !!!